06 30 227 685 info@stratek.nl

Verandering als tool voor succes

Verandering is geen doel. Verandering is een noodzaak. De wereld om ons heen verandert snel. De levensduur van business modellen wordt korter. Leren van ervaringen. Leren van elkaar. Samenwerken is de nieuwe toekomst.

Crisis dwingt bouw tot innovatie. En voor innovatie is verandering nodig. Vraaggestuurd werken – Denken in concepten – Anders bouwen – LEAN – Ketensamenwerking – Vertrouwen – Vernieuwend opdrachtgeverschap. Zomaar een paar voorbeelden van veranderopgaven voor bedrijven en organisaties in de bouw. Voorbeelden van verandermanagement waarbij Stratek haar waarde kan bewijzen.

Van Scan tot Plan

Leren excelleren begint met een helder beeld van uw eigen organisatie. Stratek biedt u de mogelijkheid om met een ‘Quick scan‘ een eerste inventarisatie te maken van uw huidige situatie en daarna een plan op te stellen. Leren excelleren is een uitdaging: voor zowel de organisatie als voor u. Maar wel een uitdaging met positieve gevolgen. Het betekent dat u gemotiveerde medewerkers en enthousiaste klanten krijgt. Kortom: een organisatie om trots op te zijn!