06 30 227 685 info@stratek.nl

Innovatie als tool voor succes

Veel organisaties starten projecten om producten of diensten te innoveren. Hier doet zich een belangrijke ontwikkeling voor. Het projectmanagement van innovaties krijgt in snel tempo een ander karakter. We kunnen spreken van totaal andere manier van werken waarbij denken en doen, verstand van zaken en de praktijk beter gekoppeld worden. StrateK is uw partner in innovatie: snel beginnen en al doende leren.

Innoveren

Innoveren is in essentie een proces van ontdekken. Ga samen aan de slag om nieuwe mogelijkheden te verkennen, rek grenzen op, stel bestaande denkkaders ter discussie, laat je mensen zoeken vanuit nieuwsgierigheid en beloon nieuwe vragen en overwegingen.

StrateK begeleidt het proces van ontdekken. Methodieken voor het creëren van vrije denkruimte, voor het doen van experimenten en voor het begeleiden van het proces helpen daarbij. Een stevig netwerk en de gedegen kennis van de markt maken het plaatje compleet.

Business development

Of je nu moet of wil, het is zaak te blijven groeien door nieuwe business te creëren. Maar hoe zorg je daarvoor? Groei kun je realiseren door scherpe strategische keuzes te maken. De laatste jaren zien we dat duurzaam concurrentievoordeel vaak ontstaat door businessmodel innovatie. Stratek biedt u maatwerk om op een verantwoorde manier te kunnen groeien.