06 30 227 685 info@stratek.nl

Werkzaamheden op het gebied van energietransitie, circulaire economie en resultaatgericht samenwerken voer ik samen met de collega’s van Coöperatie VernellingNL uit. Voor meer informatie over wijkaanpakken, biomassa, biogashubs, waterstof, smart energy hub en Cirkelstad check de website www.versnellingnl.nl