06 30 227 685 info@stratek.nl

Vanuit mijn opdracht als directeur Exterio heb ik namens Woningcorporatie Domijn het dagvoorzitterschap, de voorbereiding en de organisatie verzorgd van een Pioneering terugkomdag ‘Resultaatgericht samenwerken’ met als thema ‘Domijn en partners’. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden meerdere marktpartijen een bijdrage om te laten zien hoe zij met Domijn samenwerken. Hiermee werd een voorbeeld gesteld voor de rest van de markt hoe je ook op basis van vertrouwen kunt samenwerken als je zoals Domijn een andere insteek hebt op vernieuwend opdrachtgeverschap. Klik hier voor het volledige verslag van deze bijeenkomst. (april 2015)