06 30 227 685 info@stratek.nl

Integrale aanpak

Energieteam is een samenwerkingsverband van de Hemink Groep, Van Dam Installatiegroep en Consolidated. Het Energieteam inventariseert vastgoed, geeft vanuit verschillende specialisaties één advies op maat hoe vastgoed kostenbesparend verduurzaamt kan worden en zorgt dat het woongenot van bewoners verhoogt wordt. Als Business development manager heb ik een integrale aanpak ontwikkeld voor de drie bedrijven, een Business plan opgesteld en geïmplementeerd. (augustus 2014 – januari 2015)