06 30 227 685 info@stratek.nl

Innofire levert een totaalpakket van inspectie, advies, uitvoering, beheer en onderhoud om pand brandveilig te maken. Eric heeft de marktverkenning, het business development, de marketing, en het relatiebeheer en sales voor dit bedrijf uitgevoerd en als kwartiermaker gezorgd voor de definitieve invulling voor dit brandveiligheidsbedrijf. Als vervolg op het starttraject begeleid hij jaarlijkse ook nog de strategische heisessies.