06 30 227 685 info@stratek.nl

FedEx Dag ‘Stakenboer’ Oldenzaal

In opdracht van woningcorporatie WBO heb ik de FedEx Dag voorbereid en begeleid in het kader van de herpositioneering van Park- en Boerderij Stakenboer in Oldenzaal, Tijdens dag zijn alle mogelijke wensen en scenario’s besproken met alle stakeholders van dit gebouw en haar directe omgeving. (april 2016)